Work with Nature (adopteerregenwoud.nl) logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 5,046.24

968 donateurs

Work with Nature (adopteerregenwoud.nl)

Stichting Work with Nature is een jonge Nederlandse non-profit organisatie die in het leven is geroepen om belangrijke tropische natuurgebieden te behouden voor de toekomst.

Visie: Hoewel milieuproblematiek, duurzaamheid en natuurbehoud op mondiaal niveau steeds meer erkenning genieten, staat onze groene aarde nog altijd onder druk. Nationale en internationale weten regelgeving met betrekking tot natuurbescherming blijken op lokaal niveau vaak niet goed te functioneren. Hierdoor is het aan onafhankelijke
organisaties om oplossingen te vinden om ontbossing tegen te gaan. Aangezien de tropen de hoogste biodiversiteit herbergen en een tekort aan geld hier een prominente rol speelt in besluitvorming, ligt hier de grootste uitdaging. Stichting Work with Nature wil deze uitdaging aangaan!

Missie: Het doel van Stichting Work with Nature is het beschermen van 400 hectaren bedreigd regenwoud in Costa Rica, Midden-Amerika. Aan de rand van dit gebied staat de realisatie van een onderzoekcentrum gepland. Hier zullen accommodaties komen voor stagiair(e)s, vrijwilligers en cursisten voor Spaanse lessen. Het onderzoekscentrum zal gericht zijn op duurzaamheid en zal zichzelf (voor zover mogelijk) voorzien van energie, water en voedsel. De lokale gemeenschap zal van dit centrum profiteren door het ontstaan van banen en een afzetmarkt voor tal van lokale producten.

Website: https://www.adopteerregenwoud.nl/adopteer-regenwoud/


Lopende projecten van Work with Nature (adopteerregenwoud.nl)

Belangrijke bescherming van 5,000 m2 regenwoud

Work with Nature (adopteerregenwoud.nl)

Doelbedrag € 1.500,00

Een stukje regenwoud adopteren: het klinkt ludiek, maar de impact is dat zeker niet. Adopteer Regenwoud geeft als stabiele en professionele non-profit organisatie een positief tegengeluid op de ontbossing en teruggang van biodiversiteit in de tropen. Met onze aanpak beschermen we één van de mooiste en bijzondere plekken op aarde: het regenwoud in Costa Rica. Dit regenwoud is een van de meest biodiverse ter wereld en is daarom essentieel om te behouden, voor huidige en vooral ook toekomstige generaties. Ons uiteindelijke doel is om 2000 hectare regenwoud te beschermen, zodat apen en jaguars weer terugkeren in het gebied. Nabij ons reservaat hebben wij ook een onderzoekscentrum waar studenten onderzoek doen naar het regenwoud en haar biodiversiteit. Dit onderzoek vergroot het inzicht in het regenwoud en creëert verdere bewustwording, deels ook door het wereldwijde bereik van deze onderzoeksresultaten. We zijn er namelijk van overtuigd dat hoe beter je het regenwoud leert kennen, hoe beter je het kunt beschermen. In 2019 was de stichting ook te bewonderen op televisie in het programma de “Buitendienst” ( https://www.npostart.nl/VPWON_1297156 , https://www.npostart.nl/VPWON_1297160 ). 

We hebben nu een prachtige kans om ons regenwoud verder uit te breiden aangezien er enkele kavels aangrenzend aan ons huidige reservaat te koop staan. Een prachtige kans om de bescherming van regenwoud en de stimulering van biodiversiteit verder te versterken want “het huis van de buren staat vaak maar 1 keer te koop!”. Uw bijdrage brengt deze droom weer een extra stap dichterbij !

Lees meer Lees minderVoltooide projecten van Work with Nature (adopteerregenwoud.nl)

Work with Nature: Help het regenwoud te herstellen door 10.000 bomen te planten

Work with Nature (adopteerregenwoud.nl)

Doelbedrag € 1.000,00
Costa Rica, reservaat Work with Nature

Door 10.000 zaden van tropische bomen te kopen en op te kweken kunnen 10.000 bomen geplant worden in een aangetast stuk regenwoud in Costa Rica 

Stichting Work with Nature heeft als doel regenwoud en de daarin levende biodiversiteit te beschermen en waar nodig te herstellen.

Binnen het reservaat van de stichting zijn zwaar aangetaste stukken regenwoud te vinden, soms zelfs tot grasland gedegradeerd.

 

Met €1.000,- kunnen 10.000 zaden van diverse soorten tropische bomen en plantzakjes worden aangekocht.

In de nursery van het project kunnen deze zaden worden opgekweekt tot kleine boompjes welke vervolgens door de vrijwilligers en lokale bevolking worden uitgeplant.

Met dit aantal bomen kan ca 2 ha aangetast regenwoud richting een gezond herstel worden geholpen. 

 

Doelstelling: 10.000 boompjes opkweken om 2 ha regenwoud te kunnen herstellen 

 

Kosten: 1000 voor de aanschaf van de zaden en de plantzakjes bij Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza

Lees meer Lees minder


Work with Nature: Help een lokale gids Engels leren

Work with Nature (adopteerregenwoud.nl)

Doelbedrag € 500,00
Costa Rica, Batan

Om jonge mannen uit de omgeving van het reservaat een kans te geven uit de armoede te komen en uit de criminaliteit te blijven, neemt Work with Nature ze in dienst als gids.
Een cursus Engels is onmisbaar om te kunnen communiceren met de bezoekers van het project. 

De dorpen rondom het project van Work with Nature zijn vrij arm en er is relatief veel drank en drugs misbruik, wat de nodige criminaliteit met zich mee brengt.

Iedere moeder hoopt dat haar zoon uit deze ellende weg blijft. Maar dat is erg moeilijk, want er wordt actief geronseld en er is niet echt een goed alternatief.

Bij stichting Work with Nature zijn er wel kansen. Voor alle vrijwilligers, studenten en dagbezoekers zijn lokale gidsen nodig.
We nemen daarvoor precies die doelgroep jonge mannen aan die het moeilijk heeft. Na een cursus Engels gecombineerd met een inwerk periode kunnen ze met een meer ervaren gids en een groep studenten/vrijwilligers op pad de jungle in. 

Doelstelling: Een kwalitatief goede Engelse cursus voor een gids in opleiding. 

Kosten: €500 is de totale prijs voor de gehele cursus (6 maanden een avond per week) inclusief lesmateriaal. 

Lees meer Lees minder


Work with Nature: Aankoop 10.000 m2 regenwoud

Work with Nature (adopteerregenwoud.nl)

Doelbedrag € 1.500,00
Costa Rica, nabij Parque Nacional Barbilla

Draag bij aan de aankoop van 1 hectare regenwoud in Costa Rica, zodat dit binnen het reservaat van Work with Nature komt te vallen. 

Stichting Work with Nature koopt hectares regenwoud aan van particuliere eigenaren in Costa Rica.
Iedere vierkante meter die is aangekocht wordt onder de boswet van Costa Rica geplaatst. Dit houdt in dat dit regenwoud niet alleen actief door de Work with Nature rangers wordt beschermd, maar ook bij wet beschermd is. 
Dit kan echter alleen als het regenwoud in bezit van de stichting is.
Help daarom bij de aankoop van de volgende hectare!

Meter voor meter komen we zo dichter bij nationaal park Barbilla en zorgen we voor een aaneengesloten stuk beschermd regenwoud waar de jaguar en tapir weer terug kunnen keren en onbezorgd kunnen leven. 

Uiteindelijk wil Work with Nature 2000 hectare regenwoud beschermen om een bufferzone te creëren rondom nationaal park Barbilla. Dit gebied valt binnen de 'wildlife corridor', die het voor dieren mogelijk moet maken om tussen Noord en Zuid Amerika te migreren.  
Iedere hectare die wordt aangekocht en beschermd vergroot de biodiversiteit die behouden blijft en zorgt voor meer bewustzijn bij de lokale bevolking. 

Het regenwoud wordt niet letterlijk per hectare gekocht, maar per perceel van tussen de 20 en 50 hectare. Voor iedere aankoop moeten er namelijk kosten worden gemaakt voor belastingen, notariskosten, kadaster en een landmeter.
De exacte kosten variëren per aankoop, maar zijn ongeveer 5% van de totale aankoopprijs. 

Lees meer Lees minder


Help een lokale Regenwoudbescherming in Costa Rica door de coronacrisis heen !

Work with Nature (adopteerregenwoud.nl)

Doelbedrag € 500,00

Help een lokale regenwoudbescherming in Costa Rica door de coronacrisis heen!

Het dagelijks leven is overal ter wereld stil komen te vallen. Ook natuurbeschermingsprojecten zijn tot een halt geroepen. Met grote gevolgen voor mens en natuur. In Costa Rica zijn meer dan 200.000 mensen afhankelijk van ecotoerisme. Helaas zijn er sinds de sluiting van de grenzen duizenden mensen ontslagen. Onze lokale krachten op het onderzoeksproject van Work with Nature hebben helaas geen vangnet vergelijkbaar met Nederland. Daarom hebben we jullie hulp hard nodig.

Het onderzoeksproject in ons reservaat is normaal gesproken financieel geheel zelfvoorzienend. Inkomsten worden gegenereerd door de betalende bezoekers aan ons project. Met deze inkomsten worden onze trouwe lokale krachten gefinancierd. Nu door de coronacrisis deze inkomsten zijn weggevallen staan zowel de banen van onze werknemers als het reservaat van Work with Nature tijdelijk onder druk.

In totaal zijn er 6 gezinnen in San Miguel die leven van het onderzoeksproject. Met hulp vanuit jullie donaties kunnen we de coronacrisis helpen overbruggen voor deze mensen. Ondanks dat er nu geen studenten zijn gaan de onderzoeken gewoon door. Dit is enorm belangrijk om zo de continuïteit van het onderzoek te kunnen waarborgen. Hier hebben we de hulp van de lokale werknemers keihard voor nodig. Verder is het van belang dat we aanwezig blijven in het reservaat om zo de bescherming van het regenwoud te kunnen waarborgen en jagen en illegale kap tegen te gaan.

Met jullie steun kunnen we de lokale bevolking blijven ondersteunen en kunnen zij hun baan blijven behouden, kunnen we het onderzoeksproject continueren en de bescherming van het regenwoud garanderen.

Meer informatie vind je op: https://www.adopteerregenwoud.nl/adopteer-regenwoud/

Lees meer Lees minder